Sportlight! Oproep tot kandidaten

In een eerdere nieuwsbrief en in het clubblad kon je al meer lezen over Sportlight, een project waarvoor onze federatie, Sporta, ons geselecteerd heeft.

Door de coronaperiode hebben we dit nog niet kunnen opzetten, maar intussen denken we dat de tijd rijp is om de draad weer op te nemen.

Omdat het de bedoeling is om na te denken over de toekomstige uitdagingen in het sportlandschap en hoe we als club hier mee gaan omgaan, willen we ook een beroep doen op enkele leden. Qua tijdsinvestering rekenen we op een drietal bijeenkomsten, gekoppeld aan digitale communicatie. Het is de bedoeling om snel tot een actieplan te komen.

Wil je deel uitmaken van deze projectgroep? Laat het weten aan iemand van het bestuur! Onze dank zal groot zijn!