Ongevallenverzekering

Via Sporta ben je als lid verzekerd voor alle door de club georganiseerd activiteiten. Daarnaast is het zo dat leden die op eigen initiatief buiten clubverband wandelen, fietsen (geen wedstrijden), zwemmen, joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen; zijn automatisch gedekt! Zonder dat ze er iets voor hoeven doen.

Toch een ongeval gehad? Hieronder vind je wat je moet doen!

VIA FORMULIER (VOOR INDIVIDUELE SPORTONGEVALLEN OF ONGEVALLEN IN CLUBVERBAND)

  1. Eerst vullen het slachtoffer en de behandelende geneesheer het aangifteformulier in en stuur het binnen de 8 dagen op naar: Sporta-federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem..
  2. Laat het bestuur weten dat je een ongeval gehad hebt.
  3. Sporta-federatie kijkt die aangifteformulieren na en stuurt ze wekelijks door naar Ethias. Het kan dus zijn dat het een week duurt eer het formulier van Sporta naar Ethias gaat. Die wachttijd heb je niet als je via Extranet gaat.
  4. Het slachtoffer ontvangt een schriftelijke bevestiging van Sporta met de mededeling dat het dossier is overgemaakt aan Ethias.
  5. Ethias stuurt op haar beurt een ontvangstmelding naar het slachtoffer. Daarop staan een dossiernummer, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest. Aangiftes via formulier kan je niet online consulteren.
  6. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis… naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel terug en maakt een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’).
  7. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
  8. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.