Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

  1. a) Spiridon Aalst vzw is een sportclub. Spiridon Aalst vzw organiseert sporttrainingen, organiseert jaarlijks loop- en fietsevenementen. Als club bieden we ook de mogelijkheid aan om een club outfit aan te schaffen aan democratische prijzen.
  2. b) Spiridon Aalst vzw heeft als maatschappelijke zetel, het adres Papeveld 28, 9320 Erembodegem Het ondernemingsnummer is BE0443084419. Spiridon Aalst vzw is aangesloten bij Sporta Federatie vzw onder het clubnummer OV/216. De club kan gecontacteerd worden via het emailadres spiridonaalst@gmail.com
  3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Spiridon Aalst vzw.

Artikel 2 Prijzen en betaling

  1. Alle door Spiridon Aalst vzw opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. We zijn een niet BTW plichtige VZW
  2. Door Spiridon Aalst vzw opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Spiridon Aalst vzw gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
  3. Alle kosten zullen door het lid/de deelnemer worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient het lid/ de deelnemer binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen.
  4. Indien lidgelden onbetaald blijven, zal de vzw het lid niet inschrijven en verzekeren via Sporta federatie vzw. Indien het deelnamegeld voor de activiteit niet is betaald, zal er geen deelname zijn.

Artikel 3 Reclamatie

  1. Bij bezwaar kan het lid of de deelnemer terecht op het emailadres spiridonaalst@gmail.com of via team@sporta.be.
  2. Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 4 Ontbinding en opzegging

Bij het niet betalen van lidgelden zal geen lidmaatschap worden aangeboden. Bij het niet betalen van een deelnamekost aan de organiserende club is geen deelname aan de activiteiten mogelijk. Onbetaalde bestellingen van clubshirts zullen een niet- leveren van het product tot gevolg hebben.