Cross

Het KIBSU-bestuur heeft ons meegedeeld dat er geen interbankencrossen zullen georganiseerd worden in 2020.

Het bestuur heeft beslist om de Spiridoncross, al dan niet in aangepaste vorm, te laten doorgaan opĀ 27/02/2021. Noteer alvast deze datum in je agenda!!

Uiteraard hangt alles af van de omstandigheden en de goedkeuring van het stadsbestuur.