DISCUS Aalst – iedereen welkom op 6 juni!

Met de aanstelling van een nieuw Aalsters stadsbestuur begin 2019 worden ook de adviesraden opnieuw geïnstalleerd. De uittredende sportraad – waarin Chris Rottiers ondervoorzitter was –  kiest voor een grondige vernieuwing geïnspireerd door de hedendaagse behoeftes van de Aalsterse sportverenigingen, de individuele sporter, de lokale en Vlaamse overheid.

Voor de club is het een grote meerwaarde geweest doordat Chris ons telkens op de hoogte kon brengen van de beleidsacties van de Stad Aalst.

Op donderdag 6 juni nodigen ze daarom elke sportieveling graag uit op het 1ste “platform” van Discus. We verwelkomen je graag om 19u30 in sportcentrum Schotte. Op het programma staat een avond met Wim Beelaert van de KAA Gent Foundation, Kevin Buydts van het ISB en presentator Tom Baudeweel.

Die avond worden ook de nieuwe raadsleden gekozen. Chris is opnieuw kandidaat. Jullie kunnen zijn kandidatuur steunen door donderdag aanwezig te zijn.