Lidgeld 2019

Het oude jaar zit er bijna op en 2019 staat voor de deur. Tijd dus om ons lidgeld over te schrijven. Samen met de opbrengst van ons eetfestijn wordt het lidgeld voor de huur van de piste en de douches op woensdagavond, onze verzekeringen, het clubblad, aankopen van kledij, prijzen voor de laureaten van de twee clubcriteriums, de organisatie van onze cross, traktementen aan leden bij diverse gelegenheden, website enz…

Leden die op eigen initiatief buiten clubverband wandelen, fietsen (buiten wedstrijdverband), zwemmen, joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen; zijn automatisch gedekt! Zonder dat ze er iets voor hoeven doen!

Mogen wij jullie vragen om het bedrag van 60 Euro vóór 31 december over te schrijven op de spiridonrekening BE79 0011 7565 3033 met vermelding “lidgeld 2019”. Op die manier ben je continu aangesloten én verzekerd.

Nieuw lid? neem zeker een kijkje op deze pagina

Ter herinnering: weet dat jullie een tegemoetkoming krijgen via jullie ziekenfonds. Laat het daar voor bestemde document invullen en ondertekenen door Joris of Yves. We zullen vanaf januari ook voorgedrukte formulieren meebrengen. Wie dit nog niet gedaan heeft voor 2018, kan dit uiteraard nog doen.