Trage wegen – duurlopen: nog 2 edities 12 & 19 augustus

Deze zomer willen we met de vrienden van Alva een alternatief aanbieden voor het zoveelste rondje in ons (overigens prachtige) Stadspark en Osbroek.

We zoeken (voor zij die het willen) een paar zondagen op rij “de baantjes” van Erembodegem op. Deze zijn niet alleen prachtig, ze zijn ook nuttig en spijtig genoeg (veelal) onbekend of (erger) bedreigd.

… wie doet mee ? Afspraak op 12 en 19 augustus telkens om 9u30 aan Schotte

Fleur De Nil (ALVA) & Joris Moens (SPIRIDON)

Meer info over Trage Wegen Erembodegem

Trage wegen zijn belangrijke verbindingswegen voor voetgangers en fietsers. Het project is een samenwerkingsverband tussen het Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Aalst. Moorsel en Baardegem zijn reeds in kaart gebracht en dit jaar was het de beurt aan deelgemeente Erembodegem.

De bedoeling is om het trage wegennetwerk van Erembodegem te herwaarderen.

Een eerste stap was het inventarisatiewerk, dat gebeurde op basis van de Atlas der Buurtwegen en allerhande kaarten die men van Erembodegem kon terugvinden. Fleur had zich in maart dit jaar opgegeven als vrijwilliger (padvinder) om op basis van werkkaarten, de trage wegen op te zoeken en af te wandelen, en via een app de staat door te geven (type verharding, breedte, tracé, toegankelijk of niet, knelpunten, foto’s). 

Begin mei was de deadline om al deze gegevens door te sturen en de inventarisatie is intussen afgerond. Op woensdag 27 juni was er een infoavond in Schotte, waar Fleur en Joris aan hebben deelgenomen. (https://www.rlsd.be/nieuws/trage-wegen-erembodegem-vragen-jouw-oordeel), een oproep om mensen te zoeken om de nog toegankelijke wegen te laten evalueren.

Wij denken dat we er gezien het toenemend verkeer baat bij hebben zoveel mogelijk van deze wegen te behouden om ons als voetganger of fietser veilig en vlot te verplaatsen. Zo ook voor het recreatieve aspect, en laat dat nou zijn waar wij zouden kunnen helpen.

Alle informatie zoals de evaluatiekaarten en vragenbundel is digitaal te vinden op: https://www.rlsd.be/nieuws/op-ontdekking-erembodegem

De bedoeling van de evaluatie:

– Weet jij een trage weg zijn die nog ontbreekt in deze inventarisatie?

– Weet jij waar er potentieel is om alternatieve, veilige en een mooie verbinding te realiseren?

– Je kent een trage weg die een opknapbeurt nodig heeft?

– Je wil graag melden wat er goed is aan een bestaande trage weg of wat er anders/beter kan?

Tot en met 19 augustus kan je je stem laten horen en die informatie doorsturen. Al deze ideeën en suggesties worden besproken tijdens een evaluatieavond op woensdag 12 september om 20u (in Schotte).

Na de evaluatie gaat men kijken welke wegen effectief behouden zullen blijven, en daar zal dan ook een structureel beleid rond komen. Dit project gaat dan ook deel worden van het zogenaamde “masterplan Erembodegem”.