Hernieuwing lidmaatschap

Een nieuw jaar betekent ook dat het moment gekomen is om je lidmaatschap te hernieuwen. We gaan dit jaar hetzelfde tarief hanteren: 60 Eur.

Zoals jullie weten bestaat het Spiridonbudget uit drie onderdelen: inkomsten eetfestijn, subisidie stad Aalst en het lidgeld. In dit budget is onder andere inbegrepen: huur van de piste en douches op woensdag, eigen organisaties van natuurlopen, ledenvergadering tot de jaarlijkse cross, hosting website, clubblad, verzekeringen tijdens alle loop- en andere activiteiten, prijzen regelmatigheidscriterium, aankopen materialen…

Om het lidmaatschap te hernieuwen, volstaat het om voor 31 december 60 Eur te storten op de Spiridonrekening BE79 0011 7565 3033 met vermelding van je naam.

PS. De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Kijk zeker eens op de site van jouw mutualiteit en breng het formulier mee naar de training.